Tutorial

Tút Unlock 956 – Mở khoá két sắt

 1. Tút Unlock 956 – Mở khoá két sắt 01
  đổi ngôn ngữ UK B1: Chuyển fb về d.facebook.com Sau đó xóa ” intro ” thay bằng ” stepper ” Ở đuôi xóa đoạn ” &_rdr ” thay bằng ” &phase=unauthenticated ” xong enter và click vào chữ “Tiếp”
  B2: copy đoạn sau và thay vào trước đoạn ?token= ” https://m.facebook.com/x/checkpoint/828281030927956/auth_wizard/intro/?token= ” sau đó enter
  Tút Unlock 956 – Mở khoá két sắt 02
  IP Ý NN Ý (Italya) ngâm 20p (out nick)
  Dòng 1: Tên tài khoản Facebook bị khóa 956
  Dòng 2: Link account Facebook Facebook bị khóa 956
  Dòng 3: Điền gmail hiện tại hoặc mail trắng đều được.
  Đợi 5h-24h vào mail kiểm tra case
  Tút Unlock 956 – Mở khoá két sắt 03
  B1 : Fake Ip Hàn hoặc Đức (Germany) / NN us
  Chọn Không – Giải pháp không hiểu quả
  Nhập nội dung: Hello Facebook team. My account is having an access problem and I can’t access my account anymore. I hope Facebook will review and let me verify via my account’s phone number or gmail. Thank you very much!
  Up xong đợi 12-24h. đôi lúc nhanh thì vài phút
  Tút Unlock 956 – Mở khoá két sắt 04 – ĐÁ VỀ MAIL
  Bước 1: đăng nhập vào via 956
  Bước 3: chọn dòng thứ 3 Dòng 1: điền tên mail gốc trong tài khoản facebook Tiếp đến phần giải thích sự cố điền gì cũng dc vd điền chữ : nguyenlong Dòng tên điền tên gì cũng được, hãy để là: nguyen Ngày sinh để: 01/01/1999, ngày nào cũng được trước năm 2000 là ok hoặc để ngày sinh thật Bầm đồng ý gửi.
  Đợi 5 phút facebook sẽ trả lời mail về việc xác nhận danh tính mở khoá.
  Rep lại thư facebook gửi về mail đó rep gì cũng được sau đó đợi tầm 5-15 phút facebook nó gửi thêm 1 mail rồi vào lại tab đã log sẵn via 956.
  Ấn F5 lại khi đó sẽ ra checkpoint gửi mã về email là mở khoá.
  Lưu ý : chỉ mail live mới đá về được còn lại mailtm mail 10p, mail getnada v.v.. không về.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button