Tutorial

Quy trình mua gói 100GB Google One ( Gmail + Photo + Drive + ..) chỉ với 0đ

Quy trình mua gói 100GB Google One ( Gmail + Photo + Drive + ..) chỉ với 0đ

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'tháng Dùng thử Cao cấp (2 TB) 225.000đ‘ 0 đ‘/tháng trong 1 tháng Sau đó là 2.250.000 đ‘/năm Tiết kiệm 16% với gói hằng năm. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào. Chương trình này dụng các điều khoản Sử dụng ưu đãi Xem tất cả lợi ích'

->> Áp dụng tất cả gmail
Bước 1 : Login : photos.google.com chọn dùng thử 100GB
Xong chọn gói 2TB / năm rồi ấn mua giá 0đ
Bước 2: Đóng hồ sơ Việt Nam
Truy cập : pay.google.com
Cài đặt > Xoá toàn bộ hồ sơ
Bước 3: Thêm hồ sơ Turkey
Vào pay.google.com thêm địa chỉ thanh toán mới
Đường: 56 Birlik Mahallesi
Thành phố: Adana
Tỉnh: Adana
Zip code: 01000
Bước 4: Hạ cấp xuống gói 100GB
Vào one.google.com/ sau đó nhấn góc bánh răng bên trên góc phải chọn thay đổi gói 100GB
P/s : Sưu tầm tổng kết từ tất cả các cao thủ trong nhóm Nghiện Tech

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button